دسامبر 10, 2022

لوگر: 2 پوسته دشمن در ولسوالی چرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر 2 پوسته دشمن در ولسوالی چرخ ولایت لوگر حمله کردند.

حمله ساعت 4 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه دبر وخواجه اسماعیل صورت گرفت که درنتیجه ان، یک سنگر پوسته دشمن فتح گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts