نوامبر 26, 2022

لوگر: 4 عسکر در ولسوالی برکی برک کشته شدند

Related posts