دسامبر 01, 2022

لوگر: 6 عسکردشمن درنزدیک پل علم کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، ماین در منطقه قلعه عارف خان درنزدیک پل علم مرکزولایت لوگر عساکر پیاده دشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، 6 عسکردشمن کشته وزخمی شدند.

2015-06-03

Related posts