نوامبر 30, 2022

ماین درزرمت یک عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، یک گزمه پیاده اردوی اجیر درمنطقه هستوگنه ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 6 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته شد.

Related posts