نوامبر 30, 2022

ماین درنزدیک مرکز ولایت خوست، یک تن مامور را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در منطقه قلوف نزدیک مرکز ولایت خوست، مامورین قضاء را هدف قرار داد.

انفجار ساعت یک وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک تن مامور بنام نورالدین کشته شد.

Related posts