دسامبر 01, 2022

مرکز جاسوسی دشمن درشهر غزنی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مرکز به اصطلاح امنیت ملی در حوزه پنجم شهر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز آغاز گردید، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts