دسامبر 06, 2022

مقام ولایت بغلان مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقام ولایت بغلان حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت ویک مرمی آن دقیقا به دفتر احصائیه اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts