نوامبر 26, 2022

مقام ولایت کنر مورد حمله مسلحانه قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر مقام ولایت کنر حمله مسلحانه نمودند.

حمله ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت ودشمن بعد از پایان حمله فوران ساحه را محاصره کردند که در مورد تفصیلات تلفات دشمن معلومات بدست نه امده است.

Related posts