نوامبر 30, 2022

مقر ولسوالی غازی آباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی غازی آباد حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران، 3 تن پولیس زخمی شدند ساختمان پوسته خساره مند گردید.

Related posts