دسامبر 08, 2022

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی برمیدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 9 بجه دیشب صورت گرفت و2 موشک به سوی هدف شلیک گردید ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts