دسامبر 08, 2022

میدان هوایی بگرام مورد حمله موشکی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر میدان هوایی بگرام ولایت پروان حمله موشکی نمودند.

حمله ساعت 9 بجه دیشب صورت گرفت ودقیقا به هدف اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts