نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: دراثریک انفجار درسیدآباد، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، یک عراده موتر اداره جاسوسی دشمن در منطقه باقرخیل ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید

انفجار ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 3 عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

Related posts