نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: دراثر انفجار بریک تانگ در جغتو، 4 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار دشمن در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 11 چاشت امروز درمنطقه غاشی صورت گرفت که دراثران تانگ تخریب گردید و4 عسکردران کشته و2 تن دیگرزخمی شدند.

Related posts