دسامبر 01, 2022

میدان وردگ: دراثر یک انفجار دردروازه ولسوالی جلگه، 2عسکر کشته شدند

به اساس خبر، دراثر یک انفجار در دروازه ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ 2 عسکر کشته شدند.

انفجار ساعت 5 وسی دقیقه عصر امروز درحالی صورت گرفت که عساکریاد شده برای تالاشی ایستاد بودند ودر حادثه 2 عسکر دیگر نیز زخمی شدند.

2015-07-09

Related posts