نوامبر 26, 2022

میدان وردگ: درحمله بریک پوسته دشمن درچک،2 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر یک پوسته دشمن در منطقه گودان ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

خبرمی افزاید، همزمان یک گزمه پیاده دشمن نیز شکار ماین گردید ویک عسکر دران نیز کشته شد.

Related posts