نوامبر 26, 2022

میدان وردگ: ماین درنزدیک میدان شهر، 2 عسکر را هلاک ساخت

به اساس خبر، ماین در نزدیک میدان شهر مرکزولایت میدان وردگ، 2 عسکر مزدور را هلاک ساخت.

انفجار ساعت 3 وسی دقیقه بعد ازظهر امروز درمنطقه الم کوریو صورت گرفت ودر حادثه یک عسکر دیگر نیز زخم برداشته است.

Related posts