نوامبر 26, 2022

میدان وردگ: مقر ولسوالی جلگه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم بر مقر ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردید.

حمله ساعت صبح مروز صورت گرفت ونبرد تا 7 ادامه یافت که دراثرآن، ساختمان پوسته خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts