نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: یک تن اربکی در نرخ کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ به قتل رساندند.

اربکی یاد شده که به تورمار شهرت داشت شام دیروز درمنطقه اندر طی یک حمله چریکی کشته شد.

Related posts