دسامبر 08, 2022

میدان وردگ: یک تن اربکی در چک با مجاهدین پیوست

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی یاد شده بنام ولی باشنده قریه دوران خیل صبح امروز بامجاهدین پیوست.

Related posts