دسامبر 10, 2022

میدان وردگ: یک پوسته درنرخ فتح ویک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی یک پوسته پولیس را در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ فتح نمودند.

پوسته دشمن که درمنطقه ده حیات موقعیت داشت ساعت 4 عصر امروز مورد حمله قرارگرفت وبعد ازمقاومت اندک فتح گردید ویک تن پولیس دران کشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts