نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در جغتو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه خواجه عمری ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت وبه دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts