نوامبر 27, 2022

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در جغتو مورد حمله قرار گرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک پوسته دشمن در ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ بازیکویک حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز درمنطقه مردله صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر دشمن کشته شدند.

Related posts