دسامبر 01, 2022

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در جلگه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک ساختمان ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 4 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts