نوامبر 26, 2022

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در چک با زیکویک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر یک پوسته دشمن در منطقه نورخیل ودوران خیل ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت 5 صبح دیروز صورت گرفت، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts