نوامبر 30, 2022

میدان وردگ: یک پوسته دشمن در چک مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، یک پوسته دشمن  درمنطقه امبوخاک  بر پوسته شاه خیل ارپ  در ولسوالی چک ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 5 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts