دسامبر 06, 2022

میدان وردگ: یک گزمه دشمن در جغتو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در منطقه اخترخیل ولسوالی جغتو ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید ویک تن ازمجاهدین نیز زخمی شده است.

Related posts