دسامبر 01, 2022

میدان وردگ: یک گزمه دشمن در جغتو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه اردوی اجیر درمنطقه خواجه عمری ولسوالی میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts