دسامبر 01, 2022

میدان وردگ: 2 عسکردشمن در جلگه به قتل رسیدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر پوسته قطب درنزدیک مرکز ولسوالی جلگه ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت و2 عسکر دشمن دران کشته شدند.

Related posts