دسامبر 08, 2022

میدان وردگ: 2 پوسته دشمن در نرخ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر 2 پوسته دشمن در ولسوالی نرخ ولایت میدان وردگ حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب درمناطق کونجوا وغونداخیل صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts