دسامبر 08, 2022

میدان وردگ: 3 عراده رینجر دشمن درسیداباد تخریب گردید

به اساس خبر، ماین در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ کاروان پولیس اداره مزدور را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 2 وسی دقیقه بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، 3 عراده رینجر دشمن تخریب گردید وبه پولیس اداره مزدور تلفات وارد گشت.

Related posts