نوامبر 30, 2022

ننگرهار:دراثر انفجار بریک تانگ در خوگیانی، 3 عسکر کشته دشند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه نکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 12 وسی دقیقه ظهر امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ کاملا تخریب گردید و3 عسکردران کشته ویک تن دیگر زخم برداشت، که اجساد کشته وزخمی دشمن توسط هلیکوپتر انتقال داده شد.

Related posts