دسامبر 01, 2022

ننگرهار: دراثر انفجار بریک تانگ در خوگیانی، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار اردوی اجیر درمنطقه نوکرخیل ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 3 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید ویک عسکر دران کشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts