نوامبر 26, 2022

ننگرهار: دراثر انفجار بریک رینجر در سرخرود، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، به اساس خبر، یک رینجر پولیس در منطقه خیرآباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 2 وسی دقیقه ظهر دیروز برآنعده عساکردشمن صورت گرفت که یکجا از موتر های شان پایین شده بودند وگردهم آمده بودند که دراثران، یک عراده رینجر تخریب گردید ویک تن پولیس کشته و5 تن دیگر

Related posts