دسامبر 08, 2022

ننگرهار: قوای دشمن در سرخرود مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در ولسوالی خیرآباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز هنگام برقوای دشمن صورت گرفت که به سوب ولسوالی شیرزاد وخوگیانی روان بود، نبرد مدت 3 ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است .

خبرمیگوید که اجساد کشته وزخمی دشمن توسط امبولانس ها انتقال داده شد.

Related posts