نوامبر 30, 2022

ننگرهار: یک تانگ درمهمندره تخریب ویک تن پولیس دران کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برکاروان دشمن در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز درنزدیک هوتل های هزارناو درسرک عمومی صورت گرفت که دراثران، یک تانگ دشمن تخریب گردید یک تن پولیس کشته و2 تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts