دسامبر 08, 2022

ننگرهار: یک تانگ دشمن در خوگیانی شکار ماین گردید

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار دشمن درمنطقه هاشم خیل خور ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 4 وسی دقیقه عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts