دسامبر 01, 2022

ننگرهار: یک گزمه دشمن در خوگیانی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار حمله کردند.
حمله ناوقت دیشب درمنطقه دوسرکه وزیر صورت گرفت و2 عسکر مزدور دران زخمی شدند.

Related posts