نوامبر 30, 2022

ننگرهار: 2 عسکر طی یک انفجار در خوگیانی کشته شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار ادروی اجیر در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 3 بعد ازظهر امروز درنزدیک قل هاشم خیل صورت گرفت که دراثران، یک عسکر زخمی گردید وتانگ تخریب گشت.

Related posts