نوامبر 30, 2022

نورستان: یک تن اربکی در کامدیش به قتل رسید

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی کامدیش ولایت نورستان به قتل رسید.

اربکی یاد شده ساعت 8 صبح مروز درمنطقه کشتوز کشته شد.

Related posts