نوامبر 26, 2022

نیمروز : بر عساکر دشمن درخاشرود حمله صورت گرفت

ازولایت  نیمروز خبر رسیده است که حوالی ساعت 12 بجه ظهر امروز ، گزمۀ پیاده عساکر اجیر درمنطقه پشت حسن ازمربوطات ولسوالی خاشرود هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

خبرمی افزاید که  پس ازین انفجار عساکر دیگر دشمن  بمحل انفجار رسیدند که مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند .

دراین عملیات به دشمن خسارات زیاد وارد گشته است که البته ازجزئیات آن تاکنون  اطلاعی دردست نیست .

2015/6/17

Related posts