دسامبر 10, 2022

نیمروز : در حملۀ مجاهدین در چهاربرجک، 9 تن از اجیران کشته وزخمی شدند

از ولایت نیمروز اطلاع رسیده است که عصر روز گذشته ، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات – عزم – 3 پوستۀ دشمن اجیر را در منطقۀ قلعه افضل از مربوطات بند کمال خان این ولسوالی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

در این عملیات 5 تن از اجیران داخلی جابجا بهلاکت رسیده و 4 تن دیگر نیز زخمی شدند .

دراین درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

2015-07-14

 

Related posts