نوامبر 30, 2022

هرات : حمله بر پوستۀ دشمن در اوبه

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت هرات خبر داده اند که دیشب حوالی ساعت 10 و نیم ، در منطقۀ کورکی ولسوالی اوبه ، یک پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

در این عملیات افراد دشمن از پوسته پا بفرار گذاشتند و یک میل پیکا از آنان بغنیمت مجاهدین امارت اسلامی در آمد .

2015-07-10

Related posts