دسامبر 08, 2022

هرات : 4 وسایط دشمن در فارسی تخریب گردید و 5 تن از اجیران کشته شدند

از ولایت هرات اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 9 صبح ، مجاهدین امارت اسلامی در جراین عملیات ” عـــزم ” کاروان دشمن اجیر در مناطق دوآب و گردنۀ ولسوالی فارسی مورد حملۀ مسلحانه قرار داده اند .

د راین عملیات که تا حوالی صاعت 4 قبل از عصر دوام داشت، 2 تانک ، یک موتر اکمالاتی و یک رینجر تخریب گردید و 5 تن از اجیران بشمول یک قومنان اردوی اجیر جابجا بهلاکت رسیدند .

2015/5/26

Related posts