دسامبر 10, 2022

هرات : 7 پوستۀ مهم و7 قریه  درکشک کهنه بطور کامل فتح گردید

ازولایت هرات خبر رسیده است که روز گذشته ، صدها تن ازمجاهدین امارت اسلامی  درجریان عملیات بهاری ” العــــــــــزم ” برمراکز وپوسته های دشمن درمربوطات ولسوالی کشک کهنه  حمله نموده اند .

دراین عملیات 7 پوستۀ مهم ویک منطقۀ بسیار وسیع درمربوطات ولسوالی مذکور است به تصرف مجاهدین درآمده است که مشتمل برقریه های ذیل می باشد : چشمه ، خاکی ، علی آباد ، شاهپوری ، قلعه غفور ، قلعه محمد آباد .

دراین جنگ 11 تن ازاجیران کشته شده که اجساد شان تاکنون درمیدان جنک باقی مانده است .

دراین عملیات 3 میل کلاشنکوف و10 عراده موترسایکل ودیگر مهمات بغنیمت مجاهدین درآمده است .

Related posts