دسامبر 06, 2022

هلاکت 2 عسکر دشمن در تگاب

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 2 عسکر دشمن را در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به قتل رساندند.

عساکر یاد شده ساعت 2 بعد ازظهر امروز درمنطقه تترخیل مورد حمله قرارگرفت و3 عسکر دشمن زخمی شدند.

Related posts