دسامبر 01, 2022

هلمند : حملۀ تعرضی دشمن در گریشک به عقب زده شد

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، در منطقۀ زمبلی ولسوالی گریشک ، دشمن اجیر بالای مواضع مجاهدین دست به حمله تعرضی زد که با مقاومت شدید مجاهدین مواجه گردید .

در این عملیات که یک ساعت دوام داشت، 8 تن از افراد دشمن بشدت مجروح شدند و 4 جسد دشمن نیز در میدان جنگ باقی ماند .

در این درگیری بمجاهدین بحمدالله زیانی نرسیده است .

قابل یاد آوری است که دیشب مجاهدین امارت اسلامی یک پوستۀ مهم دشمن اجیر را در این همنطقه منطقه فتح نمودند و 12 تن از اجیران را بشمول قومندان بهلاکت رسانده و سلاح و مهمات زیادی را نیز بغنیمت گرفتند .

2015/6/25

Related posts