دسامبر 10, 2022

هلمند : دو عسکر در گریشک کشته شدند

از ولایت هلمند اطلاع رسیده است که اموز حوالی ساعت 8 صبح ، در بازار ولسوالی گریشک ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرار گرفته است .

در این انفجار دو عسکر اجیر جابجا کشته شده اند .

2015-07-13

Related posts