نوامبر 30, 2022

هلمند : پیوستن یک تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 12 بجه ظهر امروز ، یک تن پولیس ( ضیاء الحق ولد باریداد ) درمنطقه استیشن ازمربوطات ساروان قلعه ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/7/28

Related posts