نوامبر 30, 2022

هلمند : پیوستن یک تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبررسیده است که حوالی ساعت 6 بجه عصر روز گذشته ، یک تن پولیس اهل الله ولد محمد اخلاص  درمنطقه غارگی ازمربوطات ولسوالی سنگین ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

2015/8/2

Related posts