نوامبر 30, 2022

هلمند : پیوستن یک تن پولیس بامجاهدین درسنگین

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه ظهر امروز ، یک تن پولیس (عبدالسلام ولد گل نور باشندۀ کلاوال ازمربوطات ساروان قلعه  ) درمنطقه دوراهی  این ولسوالی ، پس ازدرک حقایق بمجاهدین امارت اسلامی پیوسته است .

پولیس مذکور باخود یک میل کلاشنکوف نیز بمجاهدین تسلیم داده است .

2015/7/25

Related posts